اسلام شناسی

تحریف سخنان امام خمینی (1)

هرچند موضوع این وبلاگ درباره جایگاه زنان در اسلام است ولی بد ندیدم مطلب زیر را نیز در وبلاگم درج کنم:

 

در یکی دو سال اخیر تعدادی از وبلاگ نویسان اقدام به سانسور و تحریف سخنان امام خمینی و درج آنها در وبلاگ هایشان کرده اند. البته آنطور که پیداست بیشتر آنها تنها مطالبشان را از روی یکدیگر کپی کرده و کمترین تحقیقی درباره اصل جملات نکرده اند. در اینجا به مقایسه آنچه که در این وبلاگ ها آمده (با رنگ قرمز) و اصل جملات امام خمینی (با رنگ آبی) میپردازیم:

 

*"اقتصاد مال خر است. مردم ما برای اسلام انقلاب کردند نه برای خربزه".

 

*حضار: کارکنان پخش رادیو

تاریخ: 17 شهریور سال 1358

من نمی توانم و هیچ عاقلی نمی تواند تصور كند كه بگویند ما خون هایمان را دادیم كه خربزه ارزان بشود‚ ما جوان هایمان را دادیم كه خانه ارزان بشود. هیچ عاقلی جوانش را نمی دهد كه خانه ارزان گیرش بیاید. مردم همه چیزشان را برای جوان هاشان می خواهند‚ برای خانمانشان می خواهند

...

(حدودا 10 سطر بعد):

 

آنهائی كه دم از اقتصاد می زنند و زیر بنای همه چیز را اقتصاد می دانند‚ آنها از باب اینكه انسان را نمی دانند یعنی چه‚ خیال می كنند كه انسان هم یك حیوانی است كه همان خورد و خوراك است منتها خورد و خوراك این حیوان با حیوانات دیگر یك فرقی دارد‚ این چلوكباب می خورد‚ او كاه می خورد‚ اما هر دو حیوانند. اینهائی كه زیر بنای همه چیز را اقتصاد می دانند اینها انسان را حیوان می دانند‚ حیوان هم همه چیزش فدای اقتصادش است‚ زیر بنای همه چیزش است‚ الاغ هم زیر بنای همه چیزش اقتصادش است. اینها انسان را نشناختند اصلا كه چه هست.

 

 

*"ریشه تمام مصیبتهایی كه تاكنون برای بشر پیش آمده از دانشگاهها بوده است... همه مصیبتهایی كه در دنیا پیدا شده از متفكرین و متخصصین دانشگاهی است... اگر به اسلام علاقه دارید بدانید كه خطر دانشگاه از خطر بمب خوشه ای بالاتر است"
دیدار با اعضای دفتر تحكیم وحدت حوزه و دانشگاه  27 آذر 1359
 

*دانشگاه و حوزه های علمیه و روحانیون می توانند دو مركز باشند برای تمام ترقیات وتمام پیشرفتهای كشور. و می توانند دو مركز باشند برای تمام انحرافات و تمام انحطاطات .از دانشگاه هست كه اشخاص متفكر متعهد بیرون می آید. اگر دانشگاه ، دانشگاه باشد،اگر دانشگاه واقعا دانشگاه باشد و دانشگاه اسلامی باشد؛ یعنی در كنار تحصیلات متحقق در آنجا، تهذیب هم باشد، تعهد هم باشد، یك كشوری را اینها می توانند به سعادت برسانند.

و اگر حوزه های علمیه مهذب باشند و متعهد باشند، یك كشور را می توانندنجات بدهند. علم تنها اگر ضرر نداشته باشد، فایده ندارد. تمام این ، وقتی ما به یك نظروسیعی به همه دنیا و به همه دانشگاههایی كه در دنیا هست بیندازیم ، تمام این مصیبتها كه برای بشر پیش آمده است ریشه اش از دانشگاه بوده . ریشه اش از این تخصصهای دانشگاهی بوده . این همه ابزار فنای انسان و این همه پیشرفتهایی كه به خیال خودشان درابزار جنگی دارند، اساسش از دانشمندانی بوده است كه از دانشگاه بیرون آمده اند.دانشگاهی كه در كنار او اخلاق نبوده است ، در كنار او تهذیب نبوده است . و تمام فسادهایی كه در یك ملتی یا ملت ها پیدا شده است از حوزه های علمیه ای بوده است كه متعهد به دستورات اسلامی نبوده اند.

تمام این ادیانی كه ساخته شده است از دانشمندان وعلما سرچشمه گرفته است . علمی كه پهلوی او اخلاق و تعهد اسلامی نبوده است ،تهذیب نبوده است ، دنیا را دانشگاه به فساد كشانده است . و دنیا را دانشگاه می تواند به صلاح بكشد.

دانشگاههای سرتاسر جهان اگر موازین انسانی را، اخلاق انسانی را، آنچه كه در فطرت انسان است ، در كنار تعلیم و تعلم قرار بدهند، یك عالم ، عالم نور می شود.و اگر تخصصها و علمها منفصل باشد از اخلاق ، منفصل باشد از تهذیب ، منفصل باشد ازانسان آگاه ، انسان متعهد، این همه مصیبتهایی كه در دنیا پیدا شده است از همان متفكرین و متخصصین دانشگاهها بوده . این دو مركز - كه مركز علم است - هم می تواند مركز تمام گرفتاریهای بشر باشد و هم می تواند مركز تمام ترقیات معنوی و مادی بشر باشد. علم وعمل ، علم و تعهد به منزله دو بال هستند كه با هم می توانند به مراتب ترقی و تعالی برسند.

  

 

*در جمهوری اسلامی زنان در همه چیز حقوقی كاملاً مساوی با مردان خواهند بود.

مصاحبه با روزنامه گاردین، نوفل لوشاتو، ۱۰ آبان 1357

 

*زنان در انتخاب فعالیت و سرنوشت وهمچنین پوشش خود با رعایت موازین آزادند. و تجربه كنونی فعالیتهای ضد رژیم شاه نشان داده است كه زنان بیش از پیش آزادی خود را در پوششی كه اسلام می گوید یافته اند. ما با سینماهایی كه برنامه های آنها فاسد كننده اخلاق جوانان و مخرب فرهنگ اسلامی باشد مخالفیم . اما با برنامه هایی كه تربیت كننده و به نفع رشد سالم اخلاقی وعلمی جامعه باشد موافق هستیم

 

 

*"این را بدانید كه تنها روحانیت میتواند در این مملكت كارها را از پیش ببرد. فكر نكنید كه بخواهید كنار بگذارید روحانیت را"

دیدار با نمایندگان مجلس، جماران 6 خرداد  1360

 

*ملت می خواهد كه قوانین اسلام در این مملكت پیاده بشود. ملت این همه زحمت كشیده است كه دین اسلام را برقرار كند در یك مملكتی كه صدها سال و در این اخیر پنجاه سال كوشش شد به اینكه اسلام را كنار بگذارند؛ كوشش شد به اینكه روحانیت را كنار بگذارند و تضعیف كنند. ملت روحانیت را به تبع اسلام می خواهد. اگر -خدای نخواسته - روحانی هم برخلاف اسلام بكند، آن هم یك ساواكی است . فرقی نمی كند. بدتر از ساواكی هم هست ! این معناها را از گوشهایشان بیرون كنند آقایان كه این مردم دیگر از جمهوری اسلامی كنار رفته اند. خیر، شماها كنار رفته اید. شما خودتان راعلاج كنید.

 

*در جمهوری اسلامی كمونیستها هم در بیان عقاید خود آزاد خواهند بود.

مصاحبه با سازمان عفو بین الملل، نوفل لوشاتو، 10 نوامبر 1978

 

 

*سوال:آیا در حكومت اسلامی ، ماركسیستها آزادی عقیده و آزادی بیان عقیده دارند؟ آیا درحكومت اسلامی ماركسیستها آزادی انتخاب شغل دارند؟

جواب:

در حكومت اسلامی همه افراد دارای آزادی در هر گونه عقیده ای هستند، ولكن

آزادی خرابكاری را ندارند. در اسلام آزادی انتخاب شغل بر هر فردی بر حسب ضوابط قانونی محفوظ است .

 

ادامه دارد

 

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۵/۲۹ساعت   توسط    |